Ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (IMRT)

Αποτελεί την εξελιγμένη μορφή της 3D CRT η οποία με τη διαμόρφωση της έντασης της ακτινοβολίας επιτρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό τη “συμμόρφωση” της κατανομής της δόσης στο τρισδιάστατο σχήμα του όγκου ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την επιβάρυνση στους περιβάλλοντες υγιείς ιστούς. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα της αύξησης της δόσης στον όγκο-στόχο αυξάνοντας αντίστοιχα την πιθανότητα ίασης.

Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης (IMRT)

Αποτελεί την εξελιγμένη μορφή της 3D CRT η οποία με τη διαμόρφωση της έντασης της ακτινοβολίας επιτρέπει σε μεγαλύτερο βαθμό τη “συμμόρφωση” της κατανομής της δόσης στο τρισδιάστατο σχήμα του όγκου ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την επιβάρυνση στους περιβάλλοντες υγιείς ιστούς. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα της αύξησης της δόσης στον όγκο-στόχο αυξάνοντας αντίστοιχα την πιθανότητα ίασης.

Τεχνική IMRT