Στεργιούλα Aναστασία

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος

Εκπαίδευση – Σπουδές

ELEKTA Teaching Course: “Stereotactic Radiotherapy”

LMU Klinikum, 10-11 October 2023.

Interdisciplinary M.Sc Course in Nanomedicine, School of Health Sciences-Department of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens 

September 2023.

Master Thesis:

“The role of nanoparticles in radiation treatment of soft tissue sarcomas”

BrachyAcademy: “Brachytherapy (interventional RT) in cervical cancer”

Rome, Italy, 14-16 June 2023.

ACCURAY Peer-to-Peer Clinical Training Program: “SRS Thalamotomy for Tremor

Morges-Switzerland, 04-05 November 2022.

Υποψήφια Διδάκτωρ, Σχολή Επιστημών Υγείας-Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Από Δεκέμβριο 2021.

Τίτλος διδακτορικής διατριβής (Ph.D):

“Παθολογοανατομική ανταπόκριση μετά από προεγχειρητική Ακτινοθεραπεία στα Σαρκώματα μαλακών μορίων”

ACCURAY Training: CyberKnife System Product Physician Training

8-11 June 2020.

ELEKTA Training: “Active Breathing Coordinator (ABC)”

Athens-Greece, 12 February 2020.

ESTRO Teaching Course: “Target volume determination”

Athens-Greece, 02-05 June 2019.

ESTRO Teaching Course: “Advanced treatment planning”

Athens-Greece, 23-27 September 2018.

ESTRO Teaching Course: “Evidence based radiation oncology”

Athens – Greece, 27 May-1 June 2018.

ESTRO Teaching Course: “Image guided and adaptive radiotherapy in clinical practice”

Athens-Greece, 29 October-2 November 2017.

ESTRO Teaching Course: “Multidisciplinary teaching course on lung cancer”

Athens – Greece, 15-17 October 2015.

ESTRO Teaching Course: “Image-guided radiotherapy and chemotherapy in gynaecological cancer”

Florence-Italy, 28 September-02 October 2014.

ESTRO Teaching Course: “Image-guided radiotherapy in clinical practice”

London-United Kingdom, 20-24 October 2013.

ESTRO Teaching Course: “Evidence-based radiation oncology: Methodological basis and clinical application”

Athens – Greece, 11-16 November 2007.

ESTRO Teaching Course: “Multidisciplinary teaching course in prostate”

Ghent-Belgium, 14-18 January 2007.

ESTRO Teaching Course: “Evidence-based radiation oncology: Methodological basis and clinical application”

Giardini Naxos-Italy, 22-27 October 2006.

ESTRO Teaching Course: “Imaging for target volume determination in radiotherapy”

Athens-Greece, 11-15 June 2006.

ESTRO Teaching Course: “Molecular oncology for the radiation oncologist”

Granada-Spain, 30 April-4 May 2006.

ESTRO Teaching Course: “Modern brachytherapy techniques”

Santorini-Greece, 3-7 April 2005.

Απόφοιτος του 1ου κύκλου σπουδών της “Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας” της ΕΟΠΕ

Από 2007 έως 2009.

Παρακολούθηση εκπαιδευτικών συναντήσεων ειδικευομένων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Από 2004 έως 2009.

Έμμισθη ειδικευόμενη – Τμήμα Α’ Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΑΟΝΑ “Ο Άγιος Σάββας”

Από Σεπτέμβριο 2004 έως Σεπτέμβριο 2008.

Training in Medical and Endocrine Oncology – Christie’s Hospital, Manchester, UK

Από Σεπτέμβριο 1999 έως Οκτώβριο 1999.

Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Από Σεπτέμβριο 1997 έως Νοέμβριο 2003.

Bαθμός πτυχίου: «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 7 και 40/67».

Κλινική και Επαγγελματική Εμπειρία

Από 14-10-2019 έως σήμερα:

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο της ιδιωτικής κλινικής “Ιατρόπολις”.

Από 23-9-2008 έως σήμερα:

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ιδιωτικού νοσοκομείου “Ιασώ”.

Από 27-9-2004 έως 22-9-2008:

Έμμισθη ειδικευόμενη στο τμήμα  Α` Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο νοσοκομείο Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας».

Από 9-2-2004 έως 14-9-2004 :

Ιατρός υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου στο Π.Ι. Γοργόπης του Γενικού Νοσοκομείου – ΚΥ Γουμένισσας.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 

 • A Phase III, Randomized, Placebo-controlled, Double-blind, Multicenter, International Study of Durvalumab with Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) for the Treatment of Patients with unresected Stage I/II, lymph node negative Non-small Cell Lung Cancer (PACIFIC-4/RTOG-3515).
 • Η χρήση της ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας σαν μέθοδος απεικονιστικής παρακολούθησης ασθενών με μυξοειδές λιποσάρκωμα.
 • Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Πνευμονικών Μεταστάσεων από Σάρκωμα σε ολιγομεταστατικούς ασθενείς.
 • Παθολογοανατομική ανταπόκριση μετά από προ-εγχειρητική Ακτινοθεραπεία στα σαρκώματα μαλακών μορίων.
 • Καταγραφή της διαχείρισης ασθενών και δημιουργία του πρώτου Ελληνικού μητρώου ασθενών με σάρκωμα με έλεγχο της επίπτωσης, των κλινικών, παθολοανατομικών και μοριακών χαρακτηριστικών, του τρόπου θεραπείας καθώς και θνησιμότητας.
 • Η συμβολή των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και αντιμετώπιση των σαρκωμάτων.
 • Επιδημιολογική μελέτη παρατήρησης οστικών συμβαμάτων σε ασθενείς με καρκίνο και οστική νόσο.
 • Συνδυασμός Ακτινοθεραπείας και Τεμοζολομίδης σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν Πολύμορφο Γλοιοβλάστωμα.
 • Ταυτόχρονη συνδυασμένη προεγχειρητική ΑΚΘ-ΧΜΘ με καπεσιταμπίνη σε ασθενείς πάσχοντες από τοπικά προχωρημένο καρκίνο του ορθού με στόχο την υποσταδιοποίηση του όγκου και τη διατήρηση του σφιγκτήρα.
 • Μελέτη αποτελεσματικότητας χορήγησης ερυθροποιητίνης σε ασθενείς πάσχοντες από αναιμία χρονίας νόσου που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.
 • Μελέτη εφαρμογής Φωτοδυναμικής Θεραπείας σε υποτροπιάζουσες νεοπλασίες Κεφαλής –Τραχήλου.
 • Μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας χορήγησης της αμιφοστίνης σε ασθενείς πάσχοντες από καρκίνο Κεφαλής-Τραχήλου που υποβάλλονται σε εξωτερική ακτινοθεραπεία.
 • Μελέτη παρακολούθησης ασθενών που πάσχουν από καρκίνο Μαστού και υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία για την εκδήλωση πνευμονικής ίνωσης και καρδιοτοξικότητας.

Δημοσιεύσεις

“Real-world data on immunotherapy in patients with soft tissue sarcoma: A study from Hellenic Group of Sarcoma and Rare Cancers”

S. Kokkali-Zervos, A. Kyriazoglou, A. Koumarianou, E. Vorrias, N. Asimakopoulou, A. Boulouta, E. Georgaki, A. S. Papadaki, A. Stergioula, I. Boukovinas.

ESMO Open 2024

“SARC-Digital: An observational, randomised, prospective study of the impact of digital health interventions on symptom and side-effect management in patients with metastatic sarcoma”

S. Kokkali-Zervos, J. Duran Moreno, A. Kyriazoglou, V. Georgoulias, I. Athanasiadis, A. Koumarianou, N. G. Tsoukalas, V. Ramfidis, A. Stergioula, P. A. Kosmidis, D. A. Valoukas, D. Tzanninis, G. Varvaris, P. T. Baxevanos, T. Kosmidis, V. Schoina, I. Boukovinas.

ESMO Open 2024

“Understanding the Role of Radio-Sensitizing Nanoparticles in Enhancing Pathologic Response in Soft Tissue Sarcomas”

A.Stergioula, E.Pantelis, V.Kontogeorgakos, A.C.Lazaris, G.Agrogiannis.

Cancers 2023

“The role of nanoparticles in radiation treatment of  soft tissue sarcomas”

A.Stergioula

Pergamos 2023

“Multimodality treatment of primary cardiac angiosarcoma: A systematic literature review”

A.Stergioula, S.Kokkali, E.Pantelis.

Cancer Treatment Reviews 2023

“Treatment of a primary cardiac angiosarcoma with stereotactic body radiation therapy”

A.Stergioula, E.Pantelis.

Hellenic Journal of Cardiology 2023

“Treatment of an unresectable cardiac angiosarcoma using paclitaxel and image guided radiotherapy: Case report and literature review”

A.Stergioula, P.Pantelakos, I.Varthalitis, G. Agrogiannis, E. Pantelis.

Clinical and Traslational Radiation Oncology 2023, 40:100619

“Case report: Skeletal muscle metastasis from follicular thyroid carcinoma presenting as synovial sarcoma”

A.Stergioula, E.Pantelis, T.Kormas, G.Agrogiannis.

Frontiers in Oncology 2023, 13:994729

“Τοπική υποτροπή καρκίνου μαστού: Είναι εφικτή η διατήρηση του μαστού και η επανακτινοβόληση;”

Αναστασία Στεργιούλα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜ, Τεύχος 21

“Brain Metastases from Adult Sarcomas: A Retrospective Cohort Study from the Hellenic Group of Sarcomas and Rare Cancers (HGSRC)”

S.Kokkali, L.Vini, A.Stergioula, A.Kyriazoglou, N.Vassos, I.Boukovinas.

Journal of Clinical Medicine 2021, 10(24):5978

“Συνδυασμός ακτινοθεραπείας (ΑΚΘ) και τεμοζολομίδης (ΤΜΖ) σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολύμορφο γλοιοβλάστωμα (GBM)

Ε.Πεπόνη, Ε.Αθανασίου, Ι.Σκαρλάτος, Χ.Ζαμπάτης, Α.Φωτοπούλου, Μ.Πιπέρη, Ε.Μπερούκας, Γ.Σουλιμιώτη, Α.Στεργιούλα, Α.Πανουσάκη, Κ.Μπερούκας.

Ελληνική Νευροχειρουργική 2006, 13(2):60-65

Διεθνείς Ανακοινώσεις

“Enabling robust treatment planning in CyberKnife radiosurgery: A how-to primer for intracranial central nervous system lesions”

A. Moutsatsos, A. Stergioula, S. Drakopoulou, P. Archontakis, E. Pantelis.

International Stereotactic Radiosurgery Society (ISRS) meeting 2024

New York City, USA, 12-15 May 2024.

“A proof of concept for MR-only workflow in CyberKnife intracranial radiosurgery”

E. Pantelis, A. Moutsatsos, P. Archontakis, S. Romdhani, A. Stergioula, P. Papagiannis, N. Paragios.

ESTRO Congress 2024

Glasgow, UK,  03-07 May 2024.

“SARC-Digital: An observational, randomised, prospective study of the impact of digital health interventions on symptom and side-effect management in patients with metastatic sarcoma”

S. Kokkali-Zervos, J. Duran Moreno, A. Kyriazoglou, V. Georgoulias, I. Athanasiadis, A. Koumarianou, N. G. Tsoukalas, V. Ramfidis, A. Stergioula, P. A. Kosmidis, D. A. Valoukas, D. Tzanninis, G. Varvaris, P. T. Baxevanos, T. Kosmidis, V. Schoina, I. Boukovinas.

ESMO Sarcoma and Rares Cancers Congress 2024

Lugano 14-16 March 2024.

“Real-world data on immunotherapy in patients with soft tissue sarcoma: A study from Hellenic Group of Sarcoma and Rare Cancers”

S. Kokkali-Zervos, A. Kyriazoglou, A. Koumarianou, E. Vorrias, N. Asimakopoulou, A. Boulouta, E. Georgaki, A. S. Papadaki, A. Stergioula, I. Boukovinas.

ESMO Sarcoma and Rares Cancers Congress 2024

Lugano 14-16 March 2024.

“Brain Metastases from Adult Sarcoma: The Experience the Hellenic Group of Sarcoma and Rare Cancers”

S.Kokkali, L.Vini, A.Stergioula, A.Kyriazoglou, N.Vassos, I.Boukovinas.

CTOS 2021 Virtual Annual Meeting, 10-13 November 2021.

“Preoperative Chemoradiation using oral capecitabine in locally advanced rectal cancer”

C.Boskos, D.Korkolis, G.Plataniotis, E.Gontikakis, A.Stergioula, E.Peponi, M.Piperi, E.Beroukas, C.Liacou, E.Athanasiou, P.Papasavvas, K.Beroukas.

ESTRO 25 meeting

Leipzig-Germany, 8-12 October 2006.

“Preoperative chemoradiation using oral capesitabine in locally advanced rectal cancer”

C.Boskos, E.Beroukas, A.Stergioula, G.Gerasimidis, E.Peponi, M.Piperi, G.Plataniotis, E.Gontikakis, K.Beroukas, A.Athanasiou.

6th Congress Balkan Union of Oncology

Sofia – Bulgaria, 13-16 September 2006.

Ελληνικές Ανακοινώσεις

«Σύγχρονες τεχνικές επικουρικής Ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με μαστεκτομή και άμεση αποκατάσταση: Υπάρχει δοσιμετρικό όφελος στους υγιείς ιστούς;»

Α. Στεργιούλα, Κ. Μανίκα, Ε. Παντελής

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

Αθήνα, 24-26 Νοεμβρίου 2023

«Fraction dose review and cumulative dose prediction using on-couch imaging and deformable image registration: implementation in head and neck and prostate cancer helical TomoTherapy treatments»

E. Pappas, A. Moutsatsos, L. Sideri, K. Salvara, A. Stergioula, I. Beli, P. Pantelakos and E. Pantelis

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής

Αθήνα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2022

«On the use of a pressure sensor 4DCT technique for evaluating larynx motion due to swallowing and sebsequent incorporation in IMRT treatment planning»

A. Moutsatsos, E. Pappas, J. Vrouvas, L. Sideri, K. Salvara, A. Stergioula, P. Pantelakos and E. Pantelis

1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής

Αθήνα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2022

«Εγκεφαλικές μεταστάσεις από σαρκώματα: μια αναδρομική ανάλυση από την Ελληνική Ομάδα Σαρκωμάτων και Σπανίων Όγκων (ΕΟΣΣΟ)»

Σ. Κόκκαλη, Α. Στεργιούλα, Α. Κυριαζόγλου, J. Duran Moreno, Ι. Μπουκοβίνας

5ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (5ο ΕΣΟ)

Web 09-11 Ιουλίου 2020

«Μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών με Ακτινοθεραπεία+/-Τεμοζολομίδη μετά από χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με αναπλαστικό αστροκύτωμα»

Ε. Αθανασίου, Μ. Πιπέρη, Ε. Πεπόνη, Α. Στεργιούλα, Ι. Σκαρλάτος, Χ. Ζαμπάτης, Ε. Μόσα, Π. Σιούτος, Α. Πανουσάκη, Κ. Μπερούκας.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Αλεξανδρούπολη, 19-22 Ιουνίου 2008.

«Χορήγηση Ακτινοθεραπείας μετά από Χημειοθεραπεία σε ασθενείς με νόσο Hodgkin»

Α. Στεργιούλα, Χ. Ζαμπάτης, Ε. Αθανασίου, Ε. Πεπόνη, Μ. Πιπέρη, Ε. Μόσα, Ι. Σκαρλάτος, Π. Σκάρλος, Α. Πανουσάκη, Κ. Μπερούκας.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Αλεξανδρούπολη, 19-22 Ιουνίου 2008.

«Χαρακτηριστικά ασθενών με πολύμορφο γλοιοβλάστωμα που παρουσιάζουν αυξημένη επιβίωση»

Ε. Μόσα, Ε. Αθανασίου, Μ. Πιπέρη, Ι. Σκαρλάτος, Χ. Ζαμπάτης, Α. Φωτοπούλου, Ε. Πεπόνη, Α. Στεργιούλα, Π. Σκάρλος, Κ. Μπερούκας.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Αλεξανδρούπολη, 19-22 Ιουνίου 2008.

«Ακτινοθεραπεία+/- Τεμοζολομίδη μετά από χειρουργική επέμβαση σε ασθενείς με αναπλαστικό αστροκύτωμα»

Ε. Αθανασίου, Μ. Πιπέρη, Ε. Πεπόνη, Α. Στεργιούλα, Ι. Σκαρλάτος, Χ. Ζαμπάτης, Ε. Μόσα, Π. Σιούτος, Α. Πανουσάκη, Κ. Μπερούκας.

Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Συνέδριο

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2007.

«Συνδυασμός Χημειοθεραπείας-Ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με νόσο Hodgkin»

Α. Στεργιούλα, Χ. Ζαμπάτης, Ε. Πεπόνη, Μ. Πιπέρη, Ε. Μόσα, Ε. Αθανασίου, Ι. Σκαρλάτος, Γ. Κουκουράκης, Κ. Μπερούκας.

Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Συνέδριο

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2007.

«Παρακολούθηση καρκινοπαθών στην ΠΦΥ»

Σ.Ψαρού, Α. Στεργιούλα, Ι. Μυροφόρου, Θ. Μούκας, Μ. Γκίνη, Α. Ζερβός, Π. Καρούτσος, Π. Καισίδης, Ε. Μωραίτη, Κ. Παπαδημητρίου.

Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Συνέδριο

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2007.

«Η ακτινοθεραπευτική προσέγγιση στο δημόσιο αντικαρκινικό νοσοκομείο: Ένας αγώνας δρόμου με αντίπαλο όχι μόνο το χρόνο…»

Ε. Μόσα, Α. Στεργιούλα, Μ. Πιπέρη, Ι. Σκαρλάτος, Χ. Ζαμπάτης, Ε. Αθανασίου, Κ. Μπερούκας.

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας

Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2007.

«Η εμπειρία μας στην υποσταδιοποίηση του όγκου και τη διατήρηση του σφικτήρα στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο του ορθού με την ταυτόχρονη συνδυασμένη προεγχειρητική (Neoadjuvant) Ακτινοθεραπεία – Χημειοθεραπεία με καπεσιταμπίνη»

Χ. Μπόσκος, Ε. Πεπόνη, Μ. Πιπέρη, Α. Στεργιούλα, Δ. Κορκολής, Κ. Αυγερινός, Ε. Μπερούκας, Σ. Γιαννακόπουλος, Ι. Σκαρλάτος, Ε. Αθανασίου, Η. Σταυρινίδης, Π. Παπασάββας, Κ. Μπερούκας.

3o Πανελλήνιο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο

Αθήνα, 26-29 Απριλίου 2007.

«Μπορούν οι τιμές της φωσφοριλάσης της θυμιδίνης στους ιστούς των ασθενών που πάσχουν από τοπικά προχωρημένο καρκίνο του ορθού να επηρρεάσουν την ανταπόκριση της νόσου στη ταυτόχρονη συνδιασμένη προεγχειρητική (Neoadjuvant) Ακτινοθεραπεία-Χημειοθεραπεία με καπεσιταμπίνη»

Χ.Μπόσκος, Μ.Πιπέρη, Ε.Πεπόνη, Ε.Στούπα, Δ.Κορκολής, Ι.Λαμπρόγλου, Κ.Αυγερινός, Γ.Γερασιμίδης, Σ.Πατσαβέλα, Α.Στεργιούλα,Η.Σταυρινίδης, Κ.Μπερούκας, Π.Παπασάββας.

3o Πανελλήνιο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο

Αθήνα, 26-29 Απριλίου 2007.

«Διερεύνηση επαγγελματικής εξουθένωσης σε εργαζόμενους στο ογκολογικό νοσοκομείο Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Ε.Πεπόνη, Α.Στεργιούλα, Μ.Πιπέρη, Χ.Μπόσκος, Γ.Κουκουράκης, Ε.Αθανασίου, Χ.Ζαμπάτης, Ι.Σκαρλάτος, Κ.Μπερούκας, Δ.Δαμίγος.

10o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας

Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2006.

«Προεγχειρητική ταυτόχρονη συνδυασμένη ΑΚΘ – ΧΜΘ με καπεσιταμπίνη στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο του ορθού»

Χ.Μπόσκος, Δ.Κορκολής, Γ.Γερασιμίδης, Α.Στεργιούλα, Ε.Πεπόνη, Μ.Πιπέρη, Ε.Μπερούκας, Γ.Πλατανιώτης, Ε.Γοντικάκης, Η.Σταυρινίδης, Ε.Αθανασίου, Ι.Σκαρλάτος, Χ.Ζαμπάτης, Κ.Μπερούκας.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Αγία Πελαγία-Κρήτη, 15-18 Ιουνίου 2006.

«Σχέση μεταξύ μηνιγγιώματος και καρκίνου του μαστού: Παρουσίαση περιστατικών και σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας»

Μ.Πιπέρη, Ε.Αθανασίου, Γ.Σκαρλάτος, Χ.Ζαμπάτης, Ε.Πεπόνη, Α.Στεργιούλα, Φ.Ορφανίδης, Α.Πανουσάκη, Κ.Μπερούκας.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Αγία Πελαγία-Κρήτη, 15-18 Ιουνίου 2006.

«Ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθέν πολύμορφο γλοιοβλάστωμα: Αναδρομική μελέτη»

Ε.Αθανασίου, Α.Στεργιούλα, Χ.Ζαμπάτης, Γ.Σκαρλάτος, Μ.Πιπέρη, Ε.Πεπόνη, Κ.Φωτοπούλου, Γ.Σουλιμιώτη, Α.Πανουσάκη,

Κ.Μπερούκας.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ,

Αγία Πελαγία-Κρήτη, 15-18 Ιουνίου 2006.

«Συνδιασμός Ακτινοθεραπείας και Τεμοζολομίδης σε ασθενείς με πολύμορφο γλοιοβλάστωμα»

Ε.Αθανασίου, Ε.Πεπόνη, Ι.Σκαρλάτος, Χ.Ζαμπάτης, Κ.Φωτοπούλου, Μ.Πιπέρη, Ε.Μπερούκας, Γ.Σουλιμιώτη, Α.Στεργιούλα, Κ.Μπερούκας.

13o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας

Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2005.

Συνέδρια

ESTRO Congress 2024

Glasgow, UK, 03-07 May 2024.

ESMO Sarcoma and Rare Cancers Congress 2024

Lugano, 14-16 March 2024.

Συνέδριο Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου

Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2023.

6th Masterclass of sarcoma and rare cancers

Αθήνα, 08-10 Δεκεμβρίου 2023.

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

Αθήνα, 24-26 Νοεμβρίου 2023.

ESTRO 2023

Vienna, Austria, 12-16 May 2023.

2023 ESMO Sarcoma and Rare Cancers

Lugano, 20-22 March 2023.

Αλλάζοντας το θεραπευτικό τοπίο απέναντι στον καρκίνο

Αθήνα, 10-11 Μαρτίου 2023.

5η Επιστημονική Ημερίδα

«Νανοτεχνολογία στις Επιστήμες Υγείας»

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2023.

Οι ακτίνες στην ογκολογία ακριβείας

03-04 Φεβρουαρίου 2023.

5th Masterclass of sarcoma and rare cancers

Αθήνα, 09-10 Δεκεμβρίου 2022.

Καρκίνος Ορθού

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022.

Πανελλήνιο Συνέδριο

Δεικτών Καρκίνου & Στοχευμένης Θεραπείας

Αθήνα, 17-19 Νοεμβρίου 2022.

12o Πανελλήνιο Συνέδριο

«Η Ογκολογία στην καθ’ ημέρα πράξη»

Χινίτσα, 06-09 Οκτωβρίου 2022.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής

Αθήνα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2022.

Πανελλήνιο Συνέδριο

«Η Μοριακή Ιατρική από το εργαστήριο στην πράξη: Προκλήσεις & Ερωτήματα VI»

Αθήνα, 30 Ιουνίου-02 Ιουλίου 2022.

1ο Συνέδριο Καρκίνου του Πνεύμονα

«Από την Έρευνα στην Κλινική Πράξη»

Αθήνα, 16-18 Ιουνίου 2022.

2η Διαδικτυακή Διημερίδα

«Καρκίνος Μαστού και οι Σύγχρονες προκλήσεις στην Κλινική Διαχείριση»

Αθήνα, 18-19 Δεκεμβρίου 2021.

«4th Masterclass of sarcoma and rare cancers»

Αθήνα, 26-27 Νοεμβρίου 2021.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο

«Η Ογκολογία στην καθ’ημέρα πράξη»

Πόρτο Χέλι, 07-10 Οκτωβρίου 2021.

Η ογκολογία το 2021

Νέες Εξελίξεις, Προσεγγίσεις και Τεχνολογίες στην Υπηρεσία του Ασθενούς

Αθήνα, 01-02 Οκτωβρίου 2021.

Διλήμματα & Θέματα Αιχμής στην Ογκολογία

Αθήνα, 1-2 Οκτωβρίου 2021.

Διαδικτυακό Σεμινάριο

Διαχείριση ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα στην κλινική πράξη

24-25 Σεπτεμβρίου 2021.

Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία

Web, 19-20 Μαρτίου 2021.

Διαδικτυακή Διημερίδα

«Ογκολογικά Επίκαιρα»

27-28 Νοεμβρίου 2020.

UK SABR Consortium Online Conference 2020

16-19 November 2020.

«Masterclass of sarcoma and rare cancers»

Web Scientific Event

13-14 Νοεμβρίου 2020.

Διαδικτυακή Διημερίδα

Καρκίνος Μαστού και οι Σύγχρονες Προκλήσεις στην Κλινική Διαχείριση

07-08 Νοεμβρίου 2020.

Πανελλήνιο Συνέδριο

Καθ’οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία

Αθήνα, 23-25 Οκτωβρίου 2020.

«Ο Ογκολογικός Ασθενής στην καθ’ημέρα πράξη»

Αθήνα, 08-10 Οκτωβρίου 2020.

Εξελίξεις και Προκλήσεις στην Ογκολογία

Διεπιστημονική προσέγγιση για όλους τους ασθενείς μας

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2020.

Σύγχρονες Εξελίξεις στη Θεραπευτική Προσέγγιση των Σαρκωμάτων των Μαλακών Μορίων και των Οστών

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2020.

6ο Πανελλήνιο Forum Γυναίκες στην Ογκολογία στην Ελλάδα

«Διευρύνοντας τα σύνορα»

Θεσσαλονίκη, 19-21 Σεπτεμβρίου 2019.

Σύγχρονες Μοριακές Εξελίξεις

Νέα Φάρμακα-Νέες Θεραπείες

Αθήνα, 07-08 Ιουνίου 2019.

19o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

«Σύγχρονα θέματα Ογκολογίας»

Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαίου 2019.

«Masterclass of sarcoma and rare cancers»

Αθήνα, 15-16 Μαρτίου 2019.

Ογκολογία: Από την πρόληψη στη θεραπεία-ένας συνεχής δρόμος

Ηράκλειο, 01-02 Φεβρουαρίου 2019.

Πανελλήνιο Συνέδριο

«Από τη Χημειοθεραπεία στη Μοριακή Στόχευση»

Αθήνα, 07-09 Δεκεμβρίου 2018.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

Αθήνα, 09-11 Νοεμβρίου 2018.

Πανελλήνιο Forum Γυναίκες στην Ογκολογία

«Γυναίκες & καρκίνος: Ιδιαιτερότητες και διαφορές»

Αθήνα, 20-22 Σεπτεμβρίου 2018.

7η Ετήσια Συνάντηση για τους Καρκίνους του Πεπτικού Συστήματος

Λάρισσα, 15-16 Ιουνίου 2018.

4ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας

Θεσσαλονίκη, 3-5 Μαίου 2018.

Yearly update of advances in medical oncology 2017

Αθήνα, 20-21 Απριλίου 2018.

Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

«Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας»

Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2018.

«Best of 18th IASLC World Conference on Lung Cancer (WCLC) 2017»

Αθήνα, 23-24 Φεβρουαρίου 2018.

Elekta Software Solution User Meeting

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2018.

«Masterclass in Rare Cancers focus on Sarcomas»

Αθήνα, 12-13 Ιανουαρίου 2018.

Επιστημονική Διημερίδα

«3η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου του μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου.

  Από τη θεωρία στην πράξη»

Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2017.

4o Forum Γυναίκες στην Ογκολογία

«Περιβάλλον και Ογκολογία»

Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου 2017.

«Best of ASCO, event in Greece»

Αθήνα, 29-30 Σεπτεμβρίου 2017.

Διημερίδα με θέμα:

«Διλήμματα & Θέματα Αιχμής στην Ογκολογία»

Αθήνα, 29-30 Σεπτεμβρίου 2017.

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

«Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας»

Θεσσαλονίκη, 23-25 Ιουνίου 2017.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΕΑ

«Υποστηρικτικές Αγωγές»

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2016.

3ο Forum Γυναίκες στην Ογκολογία

«Κλινικές μελέτες στην Ογκολογία-μύθοι και αλήθειες»

Αθήνα, 25-26 Νοεμβρίου 2016.

Καθ’οδόν προς το βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2016.

Εντατικό Εκπαιδευτικό Διήμερο Κρίσιμα και Επίκαιρα Θέματα Ορθοπαιδικής

«Πρόγραμμα Απόλλων 2016»

Καλαμάτα, 15-16 Ιουλίου 2016.

Σύγχρονα θέματα Ογκολογίας

Θεσσαλονίκη, 20-21 Μαίου 2016.

3o Συνέδριο Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών

«Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς – αιματολογικές κακοήθειες και σε ψυχιατρικές παθήσεις»

Καλαμάτα, 6-7 Μαίου 2016.

3ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας

«Χτίζοντας γέφυρες, οικοδομώντας ελπίδα»

Ιωάννινα, 21-23 Απριλίου 2016.

5η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξατομικευμένων Θεραπειών

«Ουρολογικός Καρκίνος»

Αθήνα, 16 Απριλίου 2016.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

Αθήνα, 31 Μαρτίου-02 Απριλίου 2016.

Best of San Antonio Breast Cancer Symposium

Αθήνα, 8-9 Ιανουαρίου 2016.

2ο Forum-Γυναίκες στην Ογκολογία στην Ελλάδα

«The art of survival-Η Τέχνη της Ζωής μετά τον Καρκίνο»

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2015.

Καθ’οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία

Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου 2015.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

«Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας»

Θεσσαλονίκη, 8-10 Μαίου 2015.

3rd ESTRO Forum

Barcelona-Spain, 24-28 April 2015.

3η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξατομικευμένων Θεραπειών

«Ουρολογικός Καρκίνος-Στοχευμένες Θεραπείες»

Αθήνα, 18 Απριλίου 2015.

Διημερίδα-Κλινικό Φροντιστήριο ΕΧΕΜ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2014.

Scientific Conference

«Cancer Treatments: State of art and cost effectiveness»

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2014.

1η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξατομικευμένων Θεραπειών

«Ουρολογικός καρκίνος»

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2014.

Επιστημονική Ημερίδα

«Καρκίνος Ουροποιητικού»

Αθήνα, 20 Μαίου 2014.

1o Συνέδριο Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Θεραπειών

«Μοριακά Στοχευμένες Θεραπείες στους καρκίνους Πνεύμονα, Μαστού, Ουροποιητικού, Γαστρεντερικού, Εγκεφάλου και Μελανώματος»

Βόλος, 2-3 Μαίου 2014.

12o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

27η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

«Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ογκολογικού ασθενούς»

Κυλλήνη, 24-27 Μαίου 2012.

14η Ετήσια Ημερίδα-Μετεκπαιδευτικό Μάθημα

«Καρκίνος του Μαστού: Παρόν και Μέλλον»

Αθήνα, 1-2 Οκτωβρίου 2011.

«Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη. Καρκίνος του Μαστού.Το ουσιώδες μένει αθέατο;»

Αθήνα, 3-4 Δεκεμβρίου 2010.

1ος Κύκλος Σπουδών Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας

«Κλινική Φαρμακολογία, Αιματολογικές Κακοήθειες, Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου»

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2009.

1ος Κύκλος Σπουδών Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας

«Καρκίνος Ουροποιητικού Συστήματος: Από τη Βασική Έρευνα στις Στοχευμένες Θεραπείες»

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2008.

1o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Υποστηρικτικής Αγωγής του Στόματος στον Ογκολογικό Ασθενή

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου-2 Μαρτίου 2008.

15η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων

«Καρκίνος του Προστάτη»

Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2007.

3η Χειμερινή Διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας

Θεσσαλονίκη, 7-8 Δεκεμβρίου 2007.

4η Επιστημονική Διημερίδα

«Αμφιλεγόμενα σημεία στον καρκίνο του μαστού»

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2007.

Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Συνέδριο

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2007.

1ος Κύκλος Σπουδών Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας

«Γυναικολογικός Καρκίνος: Παρόν και Μέλλον»

Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 2007.

1ος Κύκλος Σπουδών Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας

«Κακοήθη Νεοπλάσματα Θώρακος-Θυρεοειδούς: Από τη Βασική Έρευνα στη Θεραπεία»

Αθήνα, 20 Μαίου 2007.

14η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων

«Ακτινοβιολογία-Ακτινοθεραπεία Καλοήθων Παθήσεων»

Αθήνα, 5-6 Μαίου 2007.

3o Πανελλήνιο Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο

Αθήνα, 26-29 Απριλίου 2007.

«Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας»

Αθήνα, 23 Απριλίου 2007.

13η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων

«Κατευθυντήριες Γραμμές στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία»

Καμένα Βούρλα, 9-11 Φεβρουαρίου 2007.

1ος Κύκλος Σπουδών Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας

«Βιολογία του Καρκίνου»

Αθήνα, 26-28 Ιανουαρίου 2007.

12η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων

«Γυναικολογικός Καρκίνος»

Αθήνα, 9-10 Δεκεμβρίου 2006.

5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

«Καρκίνος του Μαστού: Από το Γονίδιο στη Θεραπεία»

Θεσσαλονίκη, 16-18 Νοεμβρίου 2006.

Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2006.

10o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Ογκολογίας

Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου 2006.

ESTRO 25 Meeting

Leipzig-Germany, 09-12 October 2006.

11η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων

«Καρκίνος του Πνεύμονα»

Αθήνα, 23-24 Σεπτεμβρίου 2006.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 

Κρήτη, 15-18 Ιουνίου 2006.

10η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων

Αθήνα, 20-21 Μαίου 2006.

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας

Ιωάννινα, 6-8 Απριλίου 2006.

VariSource 200On-SiteOperations.

Αθήνα, 13-17 Μαρτίου 2006.

2006 Medical Conference 

«Ten Years of High Quality Radiotherapy For Quality of Life and Organ Preservation»

Αθήνα, 25-26 Φεβρουαρίου 2006.

9η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων

«Απεικονιστικές Μέθοδοι»

Αθήνα, 3-4 Δεκεμβρίου 2005.

13o Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας

Αθήνα, 24-27 Νοεμβρίου 2005.

3η Επιστημονική Ημερίδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 

«Νέοι Ορίζοντες στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία»

Καλαμπάκα, 18-20 Νοεμβρίου 2005.

5η Ημερίδα Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΑΟΝΑ Αγ.Σάββας 

«ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ»

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2005.

Συμπόσιο Νευρο-ογκολογίας με Διεθνή Συμμετοχή

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2005.

ECCO 13-the European Cancer Conference

Paris-France, 30 October-03 November 2005.

Θερινή Διημερίδα Ελληνικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

«Το μέλλον της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας»

Σύρος , 24-26 Ιουνίου 2005.

7th EFORT Congress

Lisbon-Portugal, 04-07 June 2005.

Επιστημονική Εκδήλωση της Μονάδας Οδοντιατρικής Αντιμετώπισης Ογκολογικού Ασθενούς

Αθήνα, 10 Μαίου 2005.

8η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων

«ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ»

Αθήνα, 16-17 Απριλίου 2005.

2o Διεταιρικό Αντικαρκινικό Συνέδριο

Αθήνα, 17-20 Μαρτίου 2005.

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας

Αθήνα, 4-6 Φεβρουαρίου 2005.

7η Εκπαιδευτική Συνάντηση Ειδικευομένων

«ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ-ΑΚΤΙΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑ»

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2004.

2η Επιστημονική Ημερίδα Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

«Νεώτερες Εξελίξεις στην Ογκολογία»

Καμένα Βούρλα, 5-7 Νοεμβρίου 2004 .

7ο Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων

Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2004.

“Σύγχρονη Αντιμετώπιση Καρδιαγγειακού Κινδύνου”

Ιωάννινα, 7 Δεκεμβρίου 2002.

1o Πανηπειρωτικό Ιατρικό Συνέδριο

Ιωάννινα, 12-14 Οκτωβρίου 2000.

4o Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με Πανελλήνια και Διεθνή Συμμετοχή

Ιωάννινα, 20-23 Οκτωβρίου 1999.

 

 

Επιστημονική Δραστηριότητα

Προσκεκλημένη ομιλήτρια:

«Σαρκώματα μαλακών μορίων»

9ος Κύκλος Σπουδών Ελληνική Ακαδημία Ογκολογίας

2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Σάρκωμα, Μελάνωμα, Όγκοι ΚΝΣ, ΝΕΤς, Σπάνιοι Όγκοι

Αθήνα, 24-26 Νοεμβρίου 2023.

«Συζήτηση περιπτώσεων καρκίνου μαστού-Μεταστατικός Καρκίνος Μαστού»

Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία

Αθήνα, 08-10 Απριλίου 2022.

«Ενδείξεις Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής σε Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα»

Διαχείριση ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα στην κλινική πράξη

Web, 24-25 Σεπτεμβρίου 2021.

«Συζήτηση περιπτώσεων μεταστατικού καρκίνου μαστού»

Συνέδριο Θεραπευτικών Εξελίξεων στην Ογκολογία

Web, 19-20 Μαρτίου 2021.

«Workshop: Η διαχείριση του ΜΜΚΠ με γνώμονα τον ασθενή»

6ο Πανελλήνιο Forum Γυναίκες στην Ογκολογία στην Ελλάδα

Θεσσαλονίκη, 19-21 Σεπτεμβρίου 2019.

«Workshop: Γυναικών στην Ογκολογία»

Ογκολογία από την πρόληψη στη θεραπεία-ένας συνεχής δρόμος

Ηράκλειο, 01-02 Φεβρουαρίου 2019.

«Γυναίκες στην Ογκολογία: Καρκίνος μαστού σε νεαρή ηλικία»

6ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού

Αθήνα, 09-11 Νοεμβρίου 2018.

«Γυναίκες & καρκίνος: Ιδιαιτερότητες και διαφορές»

Πανελλήνιο Forum Γυναίκες στην Ογκολογία

Αθήνα, 20-22 Σεπτεμβρίου 2018.

«Radiotherapy»

Yearly update of advances in medical oncology 2017

Αθήνα, 20-21 Απριλίου 2018.

«The New Aspect of Radiation Therapy»

Best of 18th IASLC World Conference on Lung Cancer (WCLC) 2017

Αθήνα, 23-24 Φεβρουαρίου 2018.

«Περιβάλλον και Ογκολογία»

4ο Forum Γυναίκες στην Ογκολογία

Αθήνα, 1-2 Δεκεμβρίου 2017.

«Κλινικές μελέτες στην Ογκολογία-Μύθοι και Αλήθειες»

3ο Forum Γυναίκες στην Ογκολογία

Αθήνα, 25-26 Νοεμβρίου 2016.

«Ακτινοθεραπευτική Στόχευση σε πρωτοπαθείς ή μεταστατικούς όγκους εγκεφάλου»

3o Συνέδριο Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων – Εξατομικευμένων Θεραπειών

Καλαμάτα, 6-7 Μαίου 2016.

«Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Ακτινοθεραπευτική προσέγγιση »

5η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξατομικευμένων Θεραπειών

Αθήνα, 16 Απριλίου 2016.

«Πρωτόκολλα προεγχειρητικής θεραπείας του καρκίνου του ορθού »

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

Αθήνα, 31 Μαρτίου-2 Απριλίου 2016.

«Σαρκώματα μαλακών μορίων-Ακτινοθεραπεία»

Διημερίδα Ορθοπαιδικής Ογκολογίας

Αθήνα, 18-19 Δεκεμβρίου 2015.

«Μεταστατική οστική νόσος και όγκοι σπονδυλικής στήλης-Ακτινοθεραπεία»

Διημερίδα Ορθοπαιδικής Ογκολογίας

Αθήνα, 18-19 Δεκεμβρίου 2015.

«Ακτινοθεραπευτική Στόχευση σε πρωτοπαθείς ή μεταστατικούς όγκους εγκεφάλου»

2o Συνέδριο Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων – Εξατομικευμένων Θεραπειών

Καλαμάτα, 1-2 Μαίου 2015.

«Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Ακτινοθεραπευτική προσέγγιση »

3η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξατομικευμένων Θεραπειών

Αθήνα, 18 Απριλίου 2015.

«Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Ακτινοθεραπευτική προσέγγιση »

1η Επιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξατομικευμένων Θεραπειών

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2014.

«Νόσος Hodgkin: Από την ποσότητα στην ποιότητα »

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 

Κρήτη, 15-18 Ιουνίου 2006.

Προσκεκλημένη σε προεδρείο:

«Modelling radiation dose for soft tissue sarcomas; one size does not fit all»

6th Masterclass of sarcoma and rare cancers

Athens, 8-10 December 2023.

«Chordomas»

5th Masterclass of sarcoma and rare cancers

Athens, 9-10 December 2022.

«Καρκίνος Πνεύμονα»

Πανελλήνιο Συνέδριο

Δεικτών Καρκίνου & Στοχευμένης θεραπείας 

Αθήνα, 17-19 Νοεμβρίου 2022.

«Quality and Equity in soft Tissue Sarcoma Treatment»

4th Masterclass of sarcoma and rare cancers

Athens, 26-27 November 2021.

«Soft Tissue Sarcoma»

4th Masterclass of sarcoma and rare cancers

Athens, 26-27 November 2021.

«Νεότεροι χειρισμοί στους καρκίνους ουροποιητικού»

Η Ογκολογία το 2021 

Αθήνα, 01-02 Οκτωβρίου 2021.

«Καρκίνος του πνεύμονα»

Ογκολογικά Επίκαιρα

27-28 Νοεμβρίου 2020.

«Leiomyosarcomas»

Masterclass of sarcoma and rare cancers

13-14 November 2020.

«Policy of Sarcomas and Rare Diseases»

Masterclass of sarcoma and rare cancers

13-14 November 2020.

«Γνωρίστε τη σύγχρονη Ακτινοθεραπεία»

Καρκίνος Μαστού και οι Σύγχρονες Προκλήσεις στην Κλινική Διαχείριση

07-08 Νοεμβρίου 2020.

«Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας»

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαίου 2019.

«STS Frequent subtypes II»

Masterclass of sarcoma and rare cancers

Αθήνα, 15-16 Μαρτίου 2019.

«7η Ετήσια Συνάντηση για τους Καρκίνους του Πεπτικού Συστήματος»

Λάρισα, 15-16 Ιουνίου 2018.

«Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη»

Σύγχρονα θέματα Ογκολογίας

Θεσσαλονίκη, 20-21 Μαϊου 2016.

«Υποστήριξη Ογκολογικών Ασθενών»

1ο Συνέδριο Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Θεραπειών

Βόλος 2-3 Μαϊου 2014.

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου:

«Διευρύνοντας τα σύνορα»

6ο Πανελλήνιο Forum Γυναίκες στην Ογκολογία στην Ελλάδα

Θεσσαλονίκη, 19-21 Σεπτεμβρίου 2019.

«Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας»

Θεσσαλονίκη, 2-3 Μαρτίου 2018.

«Masterclass in Rare Cancers focus on Sarcomas»

Αθήνα, 12-13 Ιανουαρίου 2018.

Καθ’ οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου-2 Οκτωβρίου 2016.

Σύγχρονα θέματα Ογκολογίας

Θεσσαλονίκη, 20-21 Μαίου 2016.

«Καθ’ οδόν προς τον βέλτιστο θεραπευτικό συντελεστή στην ογκολογία»

Αθήνα, 30-31 Οκτωβρίου 2015.

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου:

« 4th Masterclass of sarcoma and rare cancers»

Athens, 26-27 November 2021.

«Masterclass of sarcoma and rare cancers»

13-14 November 2020.