Βραχυθεραπεία

Βραχυθεραπεία είναι η τοποθέτηση ραδιενεργών πηγών ενδοκοιλοτικά, ενδοϊστικά ή και σε επαφή με τον όγκο με σκοπό την ακτινοβόληση του στόχου με υψηλές δόσεις και παράλληλα την ελάχιστη επιβάρυνση των παρακείμενων υγιών ιστών και οργάνων.

Ειδικότερα στη Βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης (HDR) μία ραδιενεργός πηγή (συνήθως Ιρίδιο -192) τοποθετείται στο εσωτερικό του σώματος του ασθενή με τη βοήθεια κατάλληλων εφαρμογέων (λεπτοί πλαστικοί καθετήρες). Ακτινοβολία εκπέμπεται τοπικά στην περιοχή της νόσου καθ’ όλη τη διάρκεια που η ραδιενεργός πηγή παραμένει στο σώμα του ασθενή.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η χορήγηση της επιθυμητής δόσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Βραχυθεραπεία γυναικολογικού καρκίνου

Βραχυθεραπεία

Βραχυθεραπεία είναι η τοποθέτηση ραδιενεργών πηγών ενδοκοιλοτικά, ενδοϊστικά ή και σε επαφή με τον όγκο με σκοπό την ακτινοβόληση του στόχου με υψηλές δόσεις και παράλληλα την ελάχιστη επιβάρυνση των παρακείμενων υγιών ιστών και οργάνων.

Ειδικότερα στη Βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης (HDR) μία ραδιενεργός πηγή (συνήθως Ιρίδιο -192) τοποθετείται στο εσωτερικό του σώματος του ασθενή με τη βοήθεια κατάλληλων εφαρμογέων (λεπτοί πλαστικοί καθετήρες). Ακτινοβολία εκπέμπεται τοπικά στην περιοχή της νόσου καθ’ όλη τη διάρκεια που η ραδιενεργός πηγή παραμένει στο σώμα του ασθενή.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η χορήγηση της επιθυμητής δόσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Βραχυθεραπεία γυναικολογικού καρκίνου