Εξωτερική Ακτινοθεραπεία

Με την εξωτερική ακτινοθεραπεία δέσμες ακτινοβολιών υψηλής ενέργειας κατευθύνονται ελεγχόμενα και εστιασμένα προς την περιοχή που εντοπίζεται η νόσος. Η ακτινοβολία εκπέμπεται από ειδικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, τους γραμμικούς επιταχυντές.

Η θεραπεία χορηγείται σε πολλές «συνεδρίες», συνήθως μία συνεδρία την ημέρα, καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και ολοκληρώνεται σε 2 – 7 εβδομάδες. 
Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στα κύτταρα των υγιών ιστών – οργάνων χρόνος για να επιδιορθώσουν τις προκαλούμενες από την ακτινοβολία βλάβες.

Η εξωτερική ακτινοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί μέσω της:

 

Εξωτερική Ακτινοθεραπεία

Με την εξωτερική ακτινοθεραπεία δέσμες ακτινοβολιών υψηλής ενέργειας κατευθύνονται ελεγχόμενα και εστιασμένα προς την περιοχή που εντοπίζεται η νόσος.Η ακτινοβολία εκπέμπεται από ειδικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας, τους γραμμικούς επιταχυντές.

Η θεραπεία χορηγείται σε πολλές «συνεδρίες», συνήθως μία συνεδρία την ημέρα, καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και ολοκληρώνεται σε 2 – 7 εβδομάδες.
Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στα κύτταρα των υγιών ιστών – οργάνων χρόνος για να επιδιορθώσουν τις προκαλούμενες από την ακτινοβολία βλάβες.

Η εξωτερική ακτινοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί μέσω της: