Ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδής ακτινοθεραπεία (VMAT)

Η Ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδής ακτινοθεραπεία (Volumetric Modulated Arc Therapy- VMAT) αποτελεί στην ουσία μία περιστροφική IMRT τεχνική ακτινοθεραπείας. Ο γραμμικός επιταχυντής καθώς περιστρέφεται γύρω από τον ασθενή διαμορφώνει τη ένταση της ακτινοβολίας που εκπέμπει με αποτέλεσμα η θεραπεία να διαρκεί λιγότερο χρόνο.

Ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδής ακτινοθεραπεία – VMAT

Ογκομετρικά Διαμορφούμενη Τοξοειδής Ακτινοθεραπεία (VMAT)

Η Ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδής ακτινοθεραπεία (Volumetric Modulated Arc Therapy- VMAT) αποτελεί στην ουσία μία περιστροφική IMRT τεχνική ακτινοθεραπείας. Ο γραμμικός επιταχυντής καθώς περιστρέφεται γύρω από τον ασθενή διαμορφώνει τη ένταση της ακτινοβολίας που εκπέμπει με αποτέλεσμα η θεραπεία να διαρκεί λιγότερο χρόνο.

Ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδής ακτινοθεραπεία – VMAT