Οδηγίες πρακτικής εξάσκησης της αναπνοής για την τεχνική DIBH

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στο σπίτι, για να εξοικειωθείτε με τον τρόπο που πρέπει να ελέγχετε την αναπνοή σας κατά τη διάρκεια της θεραπείας:

  • Ξαπλώστε σε οριζόντια επιφάνεια και χρησιμοποιήστε δύο μαξιλάρια, ένα για να στηρίξετε τα γόνατα και ένα για να στηρίξετε το κεφάλι σας.
  • Τοποθετήστε τα χέρια πάνω από το κεφάλι σας (παρόμοια θέση με εκείνη που θα έχετε στη θεραπεία) και πάρτε κάποιες φυσιολογικές αναπνοές
  • Στη συνέχεια εισπνέοντας βαθιά από το στόμα, εξασκηθείτε, γεμίζοντας αέρα το στήθος και την κοιλιακή σας χώρα
  • Εκπνεύστε αργά και επιστρέψτε στον φυσιολογικό ρυθμό αναπνοής σας.
  • Επαναλάβετε 4 έως 7 φορές στη σειρά, εστιάζοντας τόσο στην αναπνοή σας όσο και στην κίνηση του στήθους και της κοιλιακής χώρας.

Σημαντικό: Η πλάτη δεν πρέπει να καμπυλώνει προς τα πάνω όταν εισπνέετε. Εάν δημιουργείται κενό ανάμεσα στην πλάτη σας και το κρεβάτι, θα πρέπει να αναπνεύσετε βαθύτερα μέσα στην κοιλιά σας

  • Μόλις αισθανθείτε άνετα, κρατήστε αρχικά την αναπνοή σας για χρονικό διάστημα 5sec και σταδιακά αυξήστε το στα 20sec.
  • Κάθε εκπνοή σας, θα πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό
  • Επαναλάβετε όταν είστε έτοιμος / η

Εξασκηθείτε μερικές φορές την ημέρα. Θυμηθείτε να χαλαρώνετε, να εστιάζετε στην αναπνοή σας και κυρίως να αναπνέετε στον δικό σας ρυθμό

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με την τεχνική του Deep Inspiration Breath Hold, θα λαμβάνετε τις ακόλουθες οδηγίες:

  • Εισπνοή ——–> Εκπνοή
  • Εισπνοή ——–> Εκπνοή
  • Βαθιά εισπνοή ———> Κρατήστε την αναπνοή σας (περίπου για 20sec)
  • Αναπνέετε ελεύθερα

Οδηγίες πρακτικής εξάσκησης της αναπνοής για την τεχνική DIBH

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στο σπίτι, για να εξοικειωθείτε με τον τρόπο που πρέπει να ελέγχετε την αναπνοή σας κατά τη διάρκεια της θεραπείας:

  • Ξαπλώστε σε οριζόντια επιφάνεια και χρησιμοποιήστε δύο μαξιλάρια, ένα για να στηρίξετε τα γόνατα και ένα για να στηρίξετε το κεφάλι σας.
  • Τοποθετήστε τα χέρια πάνω από το κεφάλι σας (παρόμοια θέση με εκείνη που θα έχετε στη θεραπεία) και πάρτε κάποιες φυσιολογικές αναπνοές
  • Στη συνέχεια εισπνέοντας βαθιά από το στόμα, εξασκηθείτε, γεμίζοντας αέρα το στήθος και την κοιλιακή σας χώρα
  • Εκπνεύστε αργά και επιστρέψτε στον φυσιολογικό ρυθμό αναπνοής σας.
  • Επαναλάβετε 4 έως 7 φορές στη σειρά, εστιάζοντας τόσο στην αναπνοή σας όσο και στην κίνηση του στήθους και της κοιλιακής χώρας.

Σημαντικό: Η πλάτη δεν πρέπει να καμπυλώνει προς τα πάνω όταν εισπνέετε. Εάν δημιουργείται κενό ανάμεσα στην πλάτη σας και το κρεβάτι, θα πρέπει να αναπνεύσετε βαθύτερα μέσα στην κοιλιά σας

  • Μόλις αισθανθείτε άνετα, κρατήστε αρχικά την αναπνοή σας για χρονικό διάστημα 5sec και σταδιακά αυξήστε το στα 20sec.
  • Κάθε εκπνοή σας, θα πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό
  • Επαναλάβετε όταν είστε έτοιμος / η

Εξασκηθείτε μερικές φορές την ημέρα. Θυμηθείτε να χαλαρώνετε, να εστιάζετε στην αναπνοή σας και κυρίως να αναπνέετε στον δικό σας ρυθμό

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με την τεχνική του Deep Inspiration Breath Hold, θα λαμβάνετε τις ακόλουθες οδηγίες:

  • Εισπνοή ——–> Εκπνοή
  • Εισπνοή ——–> Εκπνοή
  • Βαθιά εισπνοή ———> Κρατήστε την αναπνοή σας (περίπου για 20sec)
  • Αναπνέετε ελεύθερα