Ποιά είναι τα διαφορετικά είδη της Ακτινοθεραπείας

Στόχος της ακτινοθεραπείας αποτελεί η χορήγηση της μέγιστης δόσης ακτινοβολίας στην νόσο και της ελάχιστης δυνατής στους περιβάλλοντες υγιείς ιστούς. Για την επίτευξη αυτού, δύο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους εφαρμόζεται η ακτινοθεραπεία.

 

 

 

 

                     Εξωτερική Ακτινοθεραπεία

Βραχυθεραπεία

Σε πολλές περιπτώσεις και ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και το είδος της νόσου μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και συνδυασμός αυτών.

Ποια είναι τα διαφορετικά είδη της ακτινοθεραπείας

Στόχος της ακτινοθεραπείας αποτελεί η χορήγηση της μέγιστης δόσης ακτινοβολίας στην νόσο και της ελάχιστης δυνατής στους περιβάλλοντες υγιείς ιστούς. Για την επίτευξη αυτού, δύο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους εφαρμόζεται η ακτινοθεραπεία.

Εξωτερική Ακτινοθεραπεία

Βραχυθεραπεία

Σε πολλές περιπτώσεις και ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και το είδος της νόσου μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και συνδυασμός αυτών.