Πώς δρα η ακτινοθεραπεία

Η Ακτινοθεραπεία αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των νεοπλασιών. Χορηγείται με χρήση ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας με στόχο την ίαση ή την ανακούφιση από τα συμπτώματα της νόσου.

Η ακτινοβολία καταστρέφει το γενετικό υλικό των νεοπλασματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αναπαραγωγική τους ικανότητα και συνεπώς να περιορίζεται η εξάπλωση / ανάπτυξη τους. Τα φυσιολογικά – υγιή κύτταρα επηρεάζονται επίσης από την ακτινοβολία, αλλά σε αντίθεση με τα νεοπλασματικά μπορούν να επιδιορθώσουν την προκαλούμενη από την ακτινοβολία βλάβη. Ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος σχεδιάζει τη θεραπεία με τέτοιο τρόπο ώστε να χορηγείται η μέγιστη δόση ακτινοβολίας στη νόσο φροντίζοντας για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των υγιών ιστών.

Επομένως, η εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος συμπεριλαμβάνει την ανταπόκριση της νόσου και την αντίδραση των υγιών ιστών που τη περιβάλλουν.

Με την ακτινοθεραπεία επιτυγχάνεται:

  • Η καταστροφή τοπικά εντοπισμένων όγκων.
  • Σε συνδυασμό με χειρουργική προσέγγιση και χημειοθεραπεία, η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας επανεμφάνισής του.
  • Η συρρίκνωση του όγκου πριν από τη χειρουργική επέμβαση.
  • Η μείωση ή και η εξάλειψη συμπτωμάτων πόνου γεγονός που βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του ασθενή.

Πώς δρα η ακτινοθεραπεία

Η Ακτινοθεραπεία αποτελεί μία ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των νεοπλασιών. Χορηγείται με χρήση ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας με στόχο την ίαση ή την ανακούφιση από τα συμπτώματα της νόσου.

Η ακτινοβολία καταστρέφει το γενετικό υλικό των νεοπλασματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αναπαραγωγική τους ικανότητα και συνεπώς να περιορίζεται η εξάπλωση / ανάπτυξη τους. Τα φυσιολογικά – υγιή κύτταρα επηρεάζονται επίσης από την ακτινοβολία, αλλά σε αντίθεση με τα νεοπλασματικά μπορούν να επιδιορθώσουν την προκαλούμενη από την ακτινοβολία βλάβη. Ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος σχεδιάζει τη θεραπεία με τέτοιο τρόπο ώστε να χορηγείται η μέγιστη δόση ακτινοβολίας στη νόσο φροντίζοντας για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των υγιών ιστών.

Επομένως, η εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος συμπεριλαμβάνει την ανταπόκριση της νόσου και την αντίδραση των υγιών ιστών που τη περιβάλλουν.

Με την ακτινοθεραπεία επιτυγχάνεται:

  • Η καταστροφή τοπικά εντοπισμένων όγκων.
  • Σε συνδυασμό με χειρουργική προσέγγιση και χημειοθεραπεία, η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας επανεμφάνισής του.
  • Η συρρίκνωση του όγκου πριν από τη χειρουργική επέμβαση.
  • Η μείωση ή και η εξάλειψη συμπτωμάτων πόνου γεγονός που βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του ασθενή.