Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική/Ακτινοθεραπεία (SRS/SRT)

Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS) και η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία (SRT) αποτελούν δύο εξελιγμένες και σύγχρονες τεχνικές εξωτερικής ακτινοθεραπείας. Χαρακτηριστικό των τεχνικών αυτών είναι ότι επιτρέπουν την χορήγηση πολύ υψηλών ημερήσιων δόσεων ακτινοβολίας σε μικρές και καλά εντοπισμένες περιοχές νόσου με απότομη πτώση αυτής στους γύρω υγιείς ιστούς με ακρίβεια χιλιοστού.
Εξορισμού η Στερεοτακτική Aκτινοχειρουργική χορηγείται σε μία (1) συνεδρία ενώ η Στερεοτακτική Aκτινοθεραπεία σε δύο  ή περισσότερες (συνήθως έως 10) συνεδρίες.

 

Εφαρμόζεται σε διάφορους τύπους νεοπλασιών με εντοπίσεις σε:

 • Εγκέφαλο
 • Σπονδυλική στήλη
 • Πνεύμονα
 • Ήπαρ
 • Πάγκρεας
 • Προστάτη

Επιπλέον είναι μία αναίμακτη μέθοδος αντιμετώπισης καλοήθων παθήσεων του εγκεφάλου, όπως:

 • Αδένωμα υπόφυσης
 • Μηνιγγίωμα
 • Νευρίνωμα
 • Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, αιμαγγειώματα
 • Νευραλγία Τριδύμου

Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική/Ακτινοθεραπεία (SRS/SRT)

Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (SRS) και η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία (SRT) αποτελούν δύο εξελιγμένες και σύγχρονες τεχνικές εξωτερικής ακτινοθεραπείας. Χαρακτηριστικό των τεχνικών αυτών είναι ότι επιτρέπουν την χορήγηση πολύ υψηλών ημερήσιων δόσεων ακτινοβολίας σε μικρές και καλά εντοπισμένες περιοχές νόσου με απότομη πτώση αυτής στους γύρω υγιείς ιστούς με ακρίβεια χιλιοστού.

Εξορισμού, η Στερεοτακτική Aκτινοχειρουργική χορηγείται σε μία (1) συνεδρία ενώ η Στερεοτακτική Aκτινοθεραπεία σε δύο  ή περισσότερες (συνήθως έως 10) συνεδρίες.

Εφαρμόζεται σε διάφορους τύπους νεοπλασιών με εντοπίσεις σε:

 • Εγκέφαλο
 • Σπονδυλική στήλη
 • Πνεύμονα
 • Ήπαρ
 • Πάγκρεας
 • Προστάτη

Στερεοταξία σπονδύλου – SBRT

Επιπλέον είναι μία αναίμακτη μέθοδος αντιμετώπισης καλοήθων παθήσεων του εγκεφάλου, όπως:

 • Αδένωμα υπόφυσης
 • Μηνιγγίωμα
 • Νευρίνωμα
 • Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, αιμαγγειώματα
 • Νευραλγία Τριδύμου

Στερεοταξία εγκεφάλου (SRT αριστερά – SRS δεξιά)