Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική/Ακτινοθεραπεία (SRS/SBRT)

Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική και η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία αποτελούν δύο εξελιγμένες και σύγχρονες τεχνικές εξωτερικής ακτινοθεραπείας. Χαρακτηριστικό των τεχνικών αυτών είναι ότι επιτρέπουν την χορήγηση πολύ υψηλών ημερήσιων δόσεων ακτινοβολίας σε μικρές και καλά εντοπισμένες περιοχές νόσου με απότομη πτώση αυτής στους γύρω υγιείς ιστούς. Η εφαρμογή τους επιτρέπει τη χορήγηση πολύ υψηλών δόσεων ακτινοβολίας σε μικρές εντοπισμένες περιοχές νόσου.
Εξορισμού η Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική χορηγείται σε μία (1) συνεδρία ενώ η Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σε δύο (2) έως πέντε (5)

Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική/Ακτινοθεραπεία (SRS/SBRT)

Η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική και η στερεοτακτική ακτινοθεραπείας αποτελούν δύο εξελιγμένες και σύγχρονες τεχνικές εξωτερικής ακτινοθεραπείας. Χαρακτηριστικό των τεχνικών αυτών είναι ότι επιτρέπουν την χορήγηση πολύ υψηλών ημερήσιων δόσεων ακτινοβολίας σε μικρές και καλά εντοπισμένες περιοχές νόσου με απότομη πτώση αυτής στους γύρω υγιείς ιστούς. Η εφαρμογή τους επιτρέπει τη χορήγηση πολύ υψηλών δόσεων ακτινοβολίας σε μικρές εντοπισμένες περιοχές νόσου.
Εξορισμού η Στερεοτακτική ακτινοχειρυργική χορηγείται σε μία (1) συνεδρία ενώ η Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σε δύο (2) έως πέντε (5)