Τί είναι ο σχεδιασμός της θεραπείας;

Αποτελεί τη διαδικασία μέσω της οποίας λαμβάνονται όλες εκείνες οι πληροφορίες σχετικά με τη θέση, το μέγεθος και το σχήμα του όγκου. Για το λόγο αυτό λαμβάνεται αξονική τομογραφία CT Scan της περιοχής ώστε μέσω των εικόνων να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της θεραπείας.

Οι εικόνες που λαμβάνονται και σε συνδυασμό-υπέρθεση (Fusion) με εικόνες της ίδιας περιοχής από άλλες απεικονιστικές μεθόδους (μαγνητική τομογραφία, PET κτλ.) χρησιμοποιούνται στην συνέχεια για τον καθορισμό από τον ακτινοθεραπευτή ογκολόγο της περιοχής που εντοπίζεται η νόσος και των υγιών ιστών – οργάνων που την περιβάλλουν.

Υπέρθεση εικόνων (Fusion) αξονικής τομογραφίας με μαγνητικής τομογραφίας