Τι είναι το πλάνο θεραπείας;

Ο ακτινοφυσικός που εκπονεί το πλάνο θεραπείας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα χορηγηθεί η θεραπεία επιλέγοντας τη γεωμετρία των πεδίων ακτινοβολίας και φροντίζοντας η περιοχή που έχει σχεδιάσει ο ιατρός να λάβει τη μέγιστη δόση ενώ οι γύρω υγιείς ιστοί την ελάχιστη εφικτή. Τα πλάνα θεραπείας επιβεβαιώνονται με μετρήσεις στο μηχάνημα ή ανεξάρτητους υπολογισμούς πριν από την έναρξη της θεραπείας.