Τεχνική Breath Hold (DIBH)

Η κίνηση των οργάνων και ειδικά η αναπνευστική κίνηση εισάγει στην ακτινοθεραπεία σημαντικές αβεβαιότητες όσον αφορά την ορθή χορήγηση της επιθυμητής δόσης ακτινοβολίας στον όγκο καθώς και την ακτινοβόληση των παρακείμενων υγιών ιστών.

Για την επίλυση αυτού του πρακτικού προβλήματος χρησιμοποιείται μια τεχνική ελέγχου της αναπνευστικής κίνησης που καλείται Deep Inspiration Breath Hold κατά την οποία η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη φάση της αναπνοής.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επαναληψιμότητα της θέσης του όγκου-στόχου και των παρακείμενων υγιών ιστών βελτιώνοντας την ακρίβεια της θεραπείας. Ο όγκος-στόχος παραμένει “ακινητοποιημένος” επιτρέποντας τη στοχευμένη χορήγηση της ακτινοβολίας μόνο όταν ο ασθενής έχει εισπνεύσει συγκεκριμένο όγκο αέρα που μετράται με ειδικό σπιρόμετρο.

Η κάθε συνεδρία ακτινοθεραπείας πραγματοποιείται σε τέσσερις έως έξι βαθιές εισπνοές.

Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε ακτινοθεραπεία αριστερού μαστού, πνεύμονα, λεμφωμάτων και νεοπλασιών κοιλιακής χώρας.

Τεχνική Breath Hold (DIBH)

Η κίνηση των οργάνων και ειδικά η αναπνευστική κίνηση εισάγει στην ακτινοθεραπεία σημαντικές αβεβαιότητες όσον αφορά την ορθή χορήγηση της επιθυμητής δόσης ακτινοβολίας στον όγκο καθώς και την ακτινοβόληση των παρακείμενων υγιών ιστών.

Για την επίλυση αυτού του πρακτικού προβλήματος χρησιμοποιείται μια τεχνική ελέγχου της αναπνευστικής κίνησης που καλείται Deep Inspiration Breath Hold κατά την οποία η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη φάση της αναπνοής.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επαναληψιμότητα της θέσης του όγκου-στόχου και των παρακείμενων υγιών ιστών βελτιώνοντας την ακρίβεια της θεραπείας. Ο όγκος-στόχος παραμένει “ακινητοποιημένος” επιτρέποντας τη στοχευμένη χορήγηση της ακτινοβολίας μόνο όταν ο ασθενής έχει εισπνεύσει συγκεκριμένο όγκο αέρα που μετράται με ειδικό σπιρόμετρο.

Η κάθε συνεδρία ακτινοθεραπείας πραγματοποιείται σε τέσσερις έως έξι βαθιές εισπνοές.

Η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε ακτινοθεραπεία αριστερού μαστού, πνεύμονα, λεμφωμάτων και νεοπλασιών κοιλιακής χώρας.