Τρισδιάστατη Σύμμορφη Ακτινοθεραπεία

Οι όγκοι δεν είναι πανομοιότυποι, αλλά έχουν διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Επίσης το σώμα κάθε ασθενούς είναι μοναδικό. Ως σύμμορφη ακτινοθεραπεία ορίζεται η τεχνική εκείνη μέσω της οποίας οι δέσμες ακτινοβολίας προσαρμόζονται με ακρίβεια στο μέγεθος και το σχήμα του όγκου. Με την τεχνική αυτή αποτρέπεται η ακτινοβόληση μεγάλων τμημάτων φυσιολογικών ιστών και οργάνων έχοντας ως αποτέλεσμα μικρότερη τοξικότητα και εμφάνιση λιγότερων παρενεργειών.

Ο σχεδιασμός της σύμμορφης ακτινοθεραπείας βασίζεται σε εικόνες αξονικής τομογραφίας (CT), μαγνητικής τομογραφίας (MRI) και ποζιτρονιακής τομογραφίας (PET) για τον καλύτερο εντοπισμό του όγκου και των γύρω υγιών ιστών.

 

3DCRT Εγκεφάλου

Τρισδιάστατη Σύμμορφη Ακτινοθεραπεία (3DCRT)

Οι όγκοι δεν είναι πανομοιότυποι, αλλά έχουν διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Επίσης το σώμα κάθε ασθενούς είναι μοναδικό. Ως σύμμορφη ακτινοθεραπεία ορίζεται η τεχνική εκείνη μέσω της οποίας οι δέσμες ακτινοβολίας προσαρμόζονται με ακρίβεια στο μέγεθος και το σχήμα του όγκου. Με την τεχνική αυτή αποτρέπεται η ακτινοβόληση μεγάλων τμημάτων φυσιολογικών ιστών και οργάνων έχοντας ως αποτέλεσμα μικρότερη τοξικότητα και εμφάνιση λιγότερων παρενεργειών.

Ο σχεδιασμός της σύμμορφης ακτινοθεραπείας βασίζεται σε εικόνες αξονικής τομογραφίας (CT), μαγνητικής τομογραφίας (MRI) και ποζιτρονιακής τομογραφίας (PET) για τον καλύτερο εντοπισμό του όγκου και των γύρω υγιών ιστών.

 

3DCRT Εγκεφάλου