Τι είναι το πλάνο θεραπείας;

Τι είναι το πλάνο θεραπείας;

Τι είναι το πλάνο θεραπείας; Ο ακτινοφυσικός που εκπονεί το πλάνο θεραπείας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα χορηγηθεί η θεραπεία επιλέγοντας τη γεωμετρία των πεδίων ακτινοβολίας και φροντίζοντας η περιοχή που έχει σχεδιάσει ο ιατρός να λάβει τη μέγιστη δόση ενώ οι...
Follow up

Follow up

Follow up Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, follow-up συναντήσεις ορίζονται με τον θεράποντα ιατρό. Επιπλέον διαγνωστικές εξετάσεις μπορεί να ζητηθούν ώστε να εκτιμηθεί η γενική κατάσταση του ασθενή. Ο αριθμός των συναντήσεων αυτών μειώνεται με το χρόνο.  ...